Beslisnota bij Aanbieding advies Kansrijk Opleiden van de Taskforce Doelmatigheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbieding advies Kansrijk Opleiden van de Taskforce Doelmatigheid (PDF | 1 pagina | 91 kB)