Beslisnota bij Aanbiedingsbrief ontwerpregeling Wgp-maximumprijzen april 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief ontwerpregeling Wgp-maximumprijzen april 2023 (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)