Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Emancipatiemonitor 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Emancipatiemonitor 2022 (PDF | 1 pagina | 133 kB)