Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Participatiewet in balans

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Participatiewet in balans (PDF | 2 pagina's | 906 kB)