Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen uit schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 21-22 november 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen uit schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 21-22 november 2022 (PDF | 1 pagina | 85 kB)