Beslisnota bij Kamervragen over geannoteerde agenda Transportraad 5 december 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over geannoteerde agenda Transportraad 5 december 2022 (PDF | 2 pagina's | 100 kB)