Beslisnota bij Kamerbrief over motie-Koffeman om afschaffing btw groente en fruit

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over motie-Koffeman om afschaffing btw groente en fruit (PDF | 3 pagina's | 2,0 MB)