Beslisnota bij Kamerbrief over financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting (PDF | 6 pagina's | 150 kB)