Beslisnota bij aanbieding decembercirculaire 2022 gemeentefonds en provinciefonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbieding decembercirculaire 2022 gemeentefonds en provinciefonds (PDF | 2 pagina's | 133 kB)