Beslisnota bij Kamerbrief over nucleaire veiligheid bij nieuwe inzet kernenergie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over nucleaire veiligheid bij nieuwe inzet kernenergie (PDF | 3 pagina's | 124 kB)