Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging besluit en vertrekmoratorium voor dienstplichtigen uit Rusland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging besluit en vertrekmoratorium voor dienstplichtigen uit Rusland (PDF | 8 pagina's | 216 kB)