Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang elektronische gegevensuitwisseling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang elektronische gegevensuitwisseling (PDF | 5 pagina's | 678 kB)