Beslisnota bij Kamerbrief over Aanbieden DPIA levering COVID-19-vaccinatiedata (CIMS) door RIVM aan het CBS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Aanbieden DPIA levering COVID-19-vaccinatiedata (CIMS) door RIVM aan het CBS (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)