Beslisnota bij Memorie van Antwoord bij wetsvoorstel tot wijziging van de Klimaatwet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Memorie van Antwoord bij wetsvoorstel tot wijziging van de Klimaatwet