Ontwerpbesluit wijziging vergunningenbesluit Natuurbeschermingswet 1998

Besluit tot wijziging van het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de toevoeging van categorie├źn van projecten en andere handelingen waarop het vergunningvereiste van de Natuurbeschermingswet 1998 niet van toepassing is.