Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) - recent

Besluit van 16 juli 2005, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten) - aangepaste versie