Besluit DGB 2014-3098

Behandelprocedure verzoeken om advance pricing agreements

Procedure voor een behandeling van verzoeken om zekerheid vooraf ten aanzien van bij grensoverschrijdende transacties te hanteren verrekenprijzen (advance pricing agreements)