Besluit van wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005

Ontwerp-besluit voor de wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Het besluit houdt verband met een verbod op het voorhanden hebben van asbesthoudend materiaal als dakbedekking. Ook gaat het in op de taak van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten voor de bestuursrechtelijke handhaving.