Beleidsregels Subsidieregeling LEAD

Besluit van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) van 23 juli 2015 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, Local Employment in Africa for Development (LEAD).