Opleidingseisen tbv een erkenning ex artikel 6 biotechnicus op hbo niveau

De opleidingseisen biotechnicus op hbo niveau, behorende bij de wijziging van de Dierproevenregeling 2014 die van kracht wordt per 1 augustus 2015.