BLKB2015-1429M BBBB per 1-1-2016

Dit besluit betreft een wijziging van het besluit van 19 juni 2015, nr. BLKB2015/571M, Stcrt. 2015, nr. 17778 (Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst) in verband met:

  • het verbeteren van de leesbaarheid van het besluit. Daartoe zijn de volgende passages van overwegend instructieve aard komen te vervallen: paragraaf 15, lid 1, 2 en 5, paragraaf 21, lid 7, 8 en 9, paragraaf 22, lid 5 en 6, paragraaf 22a, lid 4, 5 en 6 (deels), paragraaf 23, lid 7, 8 en 9, paragraaf 24a, lid 5 en 6, paragraaf 25, lid 2 (deels), 3 (deels), 4, 5, 7 en 11, paragraaf 25a, lid 6, paragraaf 26, lid 11, paragraaf 27, lid 7, paragraaf 28, lid 4, paragraaf 28b, lid 6, paragraaf 28c, lid 8, paragraaf 28d, lid 2, paragraaf 28e, lid 3, paragraaf 28f, lid, 2, paragraaf 28g, lid 2 en paragraaf 30, lid 3 (deels);
  • de introductie van een boetebepaling in de Wet Vpb (artikel 29h Wet Vpb) en de wijziging van de bestaande boetebepaling van artikel 11 van de WIB, bij de inwerkingtreding van de wet Overige fiscale maatregelen 2016 (paragrafen 28f en 28h).

Het vervallen van het achtste lid van paragraaf 8 - de matigingsinstructie voor losse boetebeschikkingen - houdt verband met een herprioritering in de systeemontwikkeling als gevolg van de uitwerking van de Brede agenda voor de Belastingdienst (Kamerstukken II, vergaderjaar 2015-2015, 31 066, nr. 236).

Verantwoordelijk