Bijlage 3 Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën

Toepasselijkheid van het verscherpt toezicht.