Conceptbesluit tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt de Eerste Kamer de memories van antwoord betreffende het pakket Belastingplan 2017 en de Wet uitwisseling inlichtingen over rulings.