Ontwerpwijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen.