Definitief besluit tot het verlenen van subsidie voor het Kenniscentrum Zilte Teelt op Texel

Definitief besluit van staatssecretaris Van Dam (EZ) over subsidieverstrekking voor het  Kenniscentrum Zilte Teelt op Texel.