Ontwerpbesluit wijziging Reglement rijbewijzen

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen. Het ontwerpbesluit houdt verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden. Daarnaast bevat het ontwerpbesluit een enkele redactionele wijziging van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.