Besluit vaststelling van de beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2017, nr. 1280915, tot vaststelling van de beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens.