Goedkeuringsbeschikking fosfaatrechtenstelsel

De Europese Commissie (EC) heeft geen bezwaren tegen de introductie van een stelsel van fosfaatrechten in Nederland. De EC heeft beoordeeld of het fosfaatrechtenstelsel leidt tot staatssteun.