Conceptbesluit wijziging amvb's in verband met vorming Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Conceptbesluit houdende wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.