Ontwerpbesluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer Kentekenreglement

Het ontwerpbesluit bevat wijzigingen in het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer. De wijzigingen houden verband met de centrale ontheffingverlening voor bussen.