Aanwijzingsbesluit Stedin Netbeheer B.V. ten behoeve van het gastransportnet van Rendant Parknet Beheer B.V.

De minister van Economische Zaken en Klimaat besluit om Stedin Netbeheer B.V. aan te wijzen als netbeheerder van het gastransportnet dat in eigendom is van Rendant Parknet Beheer B.V. De minister neemt dit besluit op grond van artikel 5, eerste lid van de Gaswet.