Intrekking beroep in cassatie in zaak 'Vpb: Deelnemingsvrijstelling/schadevergoeding'

Toelichting op het niet instellen van beroep in cassatie tegen Hof Den Haag, 4 april 2018, nr. 17/00760, ECLI:NL:GHDHA:2018:689.

Verantwoordelijk