Voorpublicatie Besluit wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart

De voorpublicatie in de Staatscourant bevat het besluit tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart.

Het gaat hierbij om:

  • de invoering van besluiten van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het Verdrag voor de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI);
  • het schrappen van de eenheidsverklaring;
  • het herstel van een aantal onvolkomenheden.