Vereenvoudigde markttoets van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets en de correctie van een aantal onvolkomenheden.