Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

Besluit van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2018, houdende benoeming van en vaststelling van de vergoeding voor de leden van de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen.