Intrekking beroep in cassatie in zaak 'KSB: Bewijs gewonnen buitenlandse prijzen'

Toelichting op het intrekken van het beroep in cassatie tegen Hof Den Haag 20 april 2018, nrs. 17/00771 tot en met 17/007731, ECLI:NL:GHDHA:2018:952.

Zie ook

Verantwoordelijk