Ontwerpwijziging Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer en Kentekenreglement

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer en het Kentekenreglement in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen.