Conceptbesluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Concept van het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, houdende vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond inzake een subsidie ten behoeve van de instandhouding van woonhuis-rijksmonumenten.