Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO

Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en van het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs.