Overdrachtsbelasting: Geen cassatie in zaak over medeplegersboete notaris

Intrekking beroepschrift in cassatie van 4 juli 2018, nr. 2018-00000113485, n.a.v. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23 mei 2018, nr. 17/00598, ECLI:NL:GHARL:2018:4680.

Verantwoordelijk