Verdrag Portugal: Geen cassatie in zaak over pensioenuitkering

Intrekking beroepschrift in cassatie van 24-08-2018, nr. 2018-00000144938, n.a.v. Hof ’s-Hertogenbosch, 25 mei 2018, nr. 17/00200, ECLI:NL:GHSHE:2018:2263.

Verantwoordelijk