Besluit wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 vanwege voorgenomen verbod op gebruik mobiel elektronisch apparaat op de fiets

Besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) tot wijziging van artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990. Dit gebeurt in in verband met het voorgenomen verbod op het gebruik van een mobiel elektronisch apparaat op de fiets bij deelname aan het verkeer.