Ontwerpbesluit uitbreiding verbod vasthouden mobiele telefoon in het verkeer

Ontwerpbesluit voor de wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de bijlage, bedoeld in artikel 2, 1e lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Het ontwerpbesluit houdt verband met uitbreiding van het verbod van het tijdens deelname aan het verkeer vasthouden van mobiele elektronische apparaten, tot fietsers en trambestuurders.