Besluit kwik en kwikhoudende producten

Besluit voor de wijziging van het Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen en het
Activiteitenbesluit milieubeheer. Het besluit (kwikverordening) bevat een verbod op productie, invoer en uitvoer voor kwikhoudende producten en een verbod op de invoering van nieuwe kwikhoudende productenn. Daarnaast bevat de kwikverordening bepalingen voor het beheer van kwikafval.