Besluit tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart

Het besluit houdt verband met de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI), het schrappen van de eenheidsverklaring
en het herstel van een aantal onvolkomenheden.