Niet instellen van beroep in cassatie: bosbouwvrijstelling van toepassing op winst

Toelichting van 26 februari 2019, nr. 2019-000032103, op het niet instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van Hof Den Haag van 15 januari 2019, nrs. 18/00604 en 18/0000605.