Ontwerp Besluit maatregelen kleine kunststof drankflessen

Voorpublicatie  van het ontwerp-Besluit maatregelen kleine kunststof drankflessen. Het ontwerpbesluit houdt verband met het opnemen van een recyclingdoelstelling voor kleine kunststof drankflessen en het aanpassen van de artikelen over statiegeld op drankverpakkingen.