Niet instellen van beroep in cassatie: sectorindeling uitzendbedrijven

Toelichting van 30 januari 2019, nr. 2019-0000016612, op het niet instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden, 18 december 2018, nr. 18/00343, ECLI:NL:GHARL:2018:10971.