Subsidiebeschikking TSO EnergyStock

Besluit op een aanvraag voor subsidie voor het project TSO 2020 uitgevoerd door EnergyStock B.V.