Besluit tot wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met implementatie BBT-conclusies grote stookinstallaties

Het besluit houdt verband met de invoering van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 voor vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties.